top of page
Archi+ Concrete + Fase Silossanica 6101, pic by Eolo Radoni.jpg

CONCRETE...

concrete

Grad je puno više od pukog prostora. Svaki grad ima svoj vlastiti život i sjećanje, sastavljeno od interakcija među ljudima koji ga žive i posjećuju ga. Novacolor ima za cilj ponuditi rješenja za doživljavanje grada s većom sviješću, poboljšavajući urbano planiranje kao rezultat kolektivne arhitekture.
Iz te želje proizašle su linije posvećene betonskim efektima: širok izbor žbuka, premaza i boja s efektom betona dostupnih u prahu s finim i grubim zrnom te u verziji akrilno-siloksan paste.

novacolor®.png
Novacolor-7.jpg

Archi+ Concrete

//

casa das freiras2.jpg

Concrete 

by Novacolor

//

bottom of page